Mongolias-Konsulat

Styresett

Fra 1924 til 1990 var Mongolia en ettpartistat under Det mongolske folkets revolusjonære parti og het Folkerepublikken Mongolia. Mikhail Gorbatsjovs perestrojka- og glasnost-politikk i Sovjetunionen fikk sterk innflytelse også i Mongolia, og førte til en fredelig demokratisk revolusjon i 1990. Revolusjonen førte med seg at man innførte markedsøkonomi og at et nytt flerpartisystem ble introdusert. I 1992 ble en ny grunnlov vedtatt, og man droppet «folkerepublikken» fra landets navn.

Alle mongolske statsborgere over 18 år har stemmerett. Landet er i dag en republikk med et enkamret parlamentarisk system. Parlamentet, eller nasjonalforsamlingen, kalt Den store Khural (Улсын Их Хурал), består av 76 representanter. Parlamentet utpeker regjeringen, som igjen ledes av statsministeren.

Nasjonalforsamlingen har således mye makt i Mongolia, ettersom presidentens rolle for en del er formell og regjeringen er avhengig av parlamentets støtte. Den store Khural vedtar eller forkaster lovforslag som framsettes av regjeringen; endringer i grunnloven krever imidlertid to tredjedels flertall.

Ved presidentvalg blir også presidentkandidatene foreslått av parlamentet. Parlamentets leder er rangert som nummer to i landets makthierarki, etter presidenten. Grunnloven av 13. januar 1992 garanterer ytringsfrihet og religionsfrihet for alle, og fordeler makten mellom tre grener: den lovgivende makt (parlamentet), den utøvende makt (presidenten og regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

Regjeringen blir formelt utpekt av presidenten og må godkjennes av parlamentet. Regjeringen oppløses dersom statsministeren trekker seg, halvparten av regjeringsmedlemmene beslutter å trekke seg samtidig eller et mistillitsforslag går gjennom i nasjonalforsamlingen.

Presidenten blir valgt gjennom direkte valg og sitter i fire år, og har disse ansvarsområdene:

  • Nominere en kandidat til vervet som statsminister, som deretter må godkjennes eller forkastes av parlamentet Den store Khural.
  • Nominere en kandidat til å lede landets øverste påtalemyndighet (som har det offisielle ansvaret for å påse at landets lover følges), som deretter skal godkjennes eller forkastes av parlamentet.
  • Kan eventuelt legge ned veto mot lover vedtatt av parlamentet (men kan så bli overstyrt av to tredjedels flertall i Den store Khural).
  • Godkjenne rettslig bindende avtaler.
  • Utnevne dommere til Mongolias høyesterett.
  • Lede det nasjonale sikkerhetsrådet.
  • Er øverstkommanderende for de væpnede styrkene.

Presidenten sitter i en fireårsperiode og kan kun gjenvelges én gang.

Parlamentsvalget 24. juni 2020

Det ble avholdt parlamentsvalg i Mongolia 24. juni 2020. Resultatet var en stor seier for det regjerende Mongolias Folkeparti, som vant 62 av de 76 setene, en liten nedgang fra 65 som de vant i valget i 2016. Valgdeltakelsen var på 73,65%. Statsminister Khurelsukh Ukhnaa vil derved beholde sin ledelse av regjeringen i en ny fireårsperiode.

Hovedopposisjonen – Det demokratiske partiet – vant 11 seter, en fremgang på 2, mens resten ble vunnet av koalisjoner og uavhengige kandidater, ifølge valgkommisjonen. Kandidaten til Vår koalisjon, tidligere medlem av parlamentet og nestleder i Det mongolske folkets revolusjonære parti Sainkhüügiin Ganbaatar, vant et sete. Det gjorde også kandidaten fra Den riktige personens valgallianse, styreleder for Det nasjonale arbeiderpartiet Togmidyn Dorjkhand. Tidligere statsminister i Mongolia Norovyn Altankhuyag vant et sete som uavhengig kandidat.

Presidentvalget 2017

Den tidligere kampsportsstjernen, forretningsmannen og politikeren Khaltmaagiin Battulga (født 3.3.1963) fra Det demokratiske partiet Ardchilsan Nam (Монгол Ардын Нам) ble valgt til Mongolias nye president 7. juli 2017.

Battulga er kunstutdannet og tidligere kampsportutøver. Han var medlem av landslaget mellom 1979-1990 og vant VM i fribryting i Ulaanbaatar i 1989. Hans firma Genco kjøpte kontrollerende interesser i Bayangol Hotel og kjøttfabrikken Makh-Impex under privatiseringen av de statseide bedriftene i 1997 og 1999. I samme periode startet Genco-konsernet flere virksomheter, bl. a. et av de første drosjeselskapene i Mongolia, City Taxi, detaljhandel med malm under navnet Sapporo, lotterier, restaurant og nattklubb, m.m.

Battulga ble valgt til Den store Khural i tre perioder fra 2004-2016, og var statsråd for transport, oppbygging og byutvikling mellom 2008-2012. Han besøkte Norge vinteren 2020.