Mongolias-Konsulat

Om generalkonsulatet

KONSULATET HAR FLERE OPPGAVER

  • Bistå mongolske statsborgere som møter vesentlige problemer under sitt opphold i Norge.
  • Bistå mongolske myndigheter med oppgaver der konsulatets bistand er ønsket, som f. eks. ved delegasjoner og offisielle besøk fra Mongolia.
  • Pâ selvstendig basis å ta kontakt med mongolske myndigheter dersom det dukker opp saker i norsk offentlighet som har relevans for Mongolia.
  • Besvare henvendelser og eventuelt bistå norske myndigheter i mongolske spørsmål.
  • Informere om utviklingen i Mongolia.

MONGOLIA GIR VISUMFRITAK TIL TURISTER

Fra 4. januar 2023 får turister fra bl. a. Norge fritak fra å måtte søke om visum når de har planlagt å besøke landet i inntil 30 dager. Bestemmelsen har foreløpig to års gyldighet.

Reiser man på en annen type besøk, må det fortsatt søkes om elektronisk visum via Mongolias ambassade i Stockholm:

  1. Man søker om elektronisk visum på nettsiden https://www.evisa.mn
  2. E-visumsøkere er ikke pålagt å besøke nærmeste diplomatiske stasjon og man trenger ikke å sende inn passet eller andre originale dokumenter som støtter søknaden.
  3. Man vil motta e-visumet pr. e-post innen 72 timer.
  4. Det anbefales at du medbringer en digital og/eller en trykt versjon av e-visumet for å vise til eventuelle grensemyndigheterflyselskap eller andre transportører når du reiser til Mongolia.

Du kan tidligst søke om visum 90 dager før planlagt innreisedato. Husk at passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder etter planlagt utreisedato fra Mongolia. 

Mongolias ambassade har adresse Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd, Stockholm, Sverige. Telefon: +46 (08) 753113, og e-postadresse: stockholm@mfa.gov.mn Ambassadens nettside er www.stockholm.embassy.mn 

THE DEFACTO GAZETTE

Interessert i aktuelle nyheter og bakgrunnstoff om Mongolias politiske, økonomiske og sosiale utvikling? Annenhver uke utgis nyhetsbrevet «The Defacto Gazette» på engelsk. Logg deg inn på www.defacto.mn for siste utgave!