Mongolias-Konsulat

Styresett

Fra 1924 til 1990 var Mongolia en ettpartistat under Det mongolske folkets revolusjonære parti og het Folkerepublikken Mongolia. Mikhail Gorbatsjovs perestrojka- og glasnost-politikk i Sovjetunionen fikk sterk innflytelse også i Mongolia, og førte til en fredelig demokratisk revolusjon i 1990. Revolusjonen førte med seg at man innførte markedsøkonomi og at et nytt flerpartisystem ble introdusert. I 1992 ble en ny grunnlov vedtatt, og man droppet «folkerepublikken» fra landets navn.

Alle mongolske statsborgere over 18 år har stemmerett. Landet er i dag en republikk med et enkamret parlamentarisk system. Parlamentet, eller nasjonalforsamlingen, kalt Den store Khural (Улсын Их Хурал), består av 76 representanter. Parlamentet utpeker regjeringen, som igjen ledes av statsministeren.

Nasjonalforsamlingen har således mye makt i Mongolia, ettersom presidentens rolle for en del er formell og regjeringen er avhengig av parlamentets støtte. Den store Khural vedtar eller forkaster lovforslag som framsettes av regjeringen; endringer i grunnloven krever imidlertid to tredjedels flertall.

Ved presidentvalg blir også presidentkandidatene foreslått av parlamentet. Parlamentets leder er rangert som nummer to i landets makthierarki, etter presidenten. Grunnloven av 13. januar 1992 garanterer ytringsfrihet og religionsfrihet for alle, og fordeler makten mellom tre grener: den lovgivende makt (parlamentet), den utøvende makt (presidenten og regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

Regjeringen blir formelt utpekt av presidenten og må godkjennes av parlamentet. Regjeringen oppløses dersom statsministeren trekker seg, halvparten av regjeringsmedlemmene beslutter å trekke seg samtidig eller et mistillitsforslag går gjennom i nasjonalforsamlingen.

Presidenten blir valgt gjennom direkte valg og sitter i fire år. Nåværende president er Tsakhiagiin Elbegdorj (f. 8.3.1963) fra Det demokratiske partiet (Монгол Ардын Нам) som ble først valgt 18. juni 2009 og gjenvalgt 26. juni 2013 med 50,89% av stemmene. President Elbegdorj var en av lederne i den fredelige demokratiske revolusjonen i 1990. Presidenten er også øverste forsvarssjef og leder av Det nasjonale sikkerhetsrådet.

Det ble avholdt parlamentsvalg til Den store Khural 28. juni 2012. Valgets vinner var Det demokratiske partiet – Ardchilsan Nam som fikk 34 av 76 representanter. De øvrige fordelte seg slik: Det mongolske folkepartiet – Mongol Ardyn Nam (26), Rettferdighetskoalisjonen – Mongol Ardiin Khuvsgalt Nam, MPRP (11), Uavhengige (3), Sivil vilje / Grønt parti – Irgenii Zorig-Nogoon Nam (2).

Nytt parlamentsvalg avholdes i Mongolia 29. juni 2016

Medlemmene av Statens Store Khural (parlamentet) blir valgt på to måter: 48 av dem velges i enkeltmannskretser (den kandidaten som får flest stemmer i kretsen blir representant), og de øvrige 28 fra hele landet med proporsjonal representasjon. I enkeltmannskretser må den vinnende kandidaten få minst 28% av gyldige stemmer for å bli valgt; hvis ikke, må et suppleringsvalg avholdes. Blant de 28 fra hele landet må den valgte kandidaten få minst 5% av avgitte stemmer. Og valgdeltakelsen må være minst 50% i en valgkrets for at resultatet skal være gyldig.

Landets sittende president er Tsakhiagijn Elbegdorzj, fra Det demokratiske partiet, som ble gjenvalgt i 2013. De siste fire årene har Det demokratiske partiet derved hatt både presidenten og regjeringsmakten.