Mongolias-Konsulat

Styresett

Fra 1924 til 1990 var Mongolia en ettpartistat under Det mongolske folkets revolusjonære parti og het Folkerepublikken Mongolia. Mikhail Gorbatsjovs perestrojka- og glasnost-politikk i Sovjetunionen fikk sterk innflytelse også i Mongolia, og førte til en fredelig demokratisk revolusjon i 1990. Revolusjonen førte med seg at man innførte markedsøkonomi og at et nytt flerpartisystem ble introdusert. I 1992 ble en ny grunnlov vedtatt, og man droppet «folkerepublikken» fra landets navn.

Alle mongolske statsborgere over 18 år har stemmerett. Landet er i dag en republikk med et enkamret parlamentarisk system. Parlamentet, eller nasjonalforsamlingen, kalt Den store Khural (Улсын Их Хурал), består av 76 representanter. Parlamentet utpeker regjeringen, som igjen ledes av statsministeren.

Nasjonalforsamlingen har således mye makt i Mongolia, ettersom presidentens rolle for en del er formell og regjeringen er avhengig av parlamentets støtte. Den store Khural vedtar eller forkaster lovforslag som framsettes av regjeringen; endringer i grunnloven krever imidlertid to tredjedels flertall.

Ved presidentvalg blir også presidentkandidatene foreslått av parlamentet. Parlamentets leder er rangert som nummer to i landets makthierarki, etter presidenten. Grunnloven av 13. januar 1992 garanterer ytringsfrihet og religionsfrihet for alle, og fordeler makten mellom tre grener: den lovgivende makt (parlamentet), den utøvende makt (presidenten og regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

Regjeringen blir formelt utpekt av presidenten og må godkjennes av parlamentet. Regjeringen oppløses dersom statsministeren trekker seg, halvparten av regjeringsmedlemmene beslutter å trekke seg samtidig eller et mistillitsforslag går gjennom i nasjonalforsamlingen.

Presidenten blir valgt gjennom direkte valg og sitter i fire år. Nåværende president er Tsakhiagiin Elbegdorj (f. 8.3.1963) fra Det demokratiske partiet (Монгол Ардын Нам) som ble først valgt 18. juni 2009 og gjenvalgt 26. juni 2013 med 50,89% av stemmene. President Elbegdorj var en av lederne i den fredelige demokratiske revolusjonen i 1990. Presidenten er også øverste forsvarssjef og leder av Det nasjonale sikkerhetsrådet.

Det ble avholdt parlamentsvalg til Den store Khural 28. juni 2012. Valgets vinner var Det demokratiske partiet – Ardchilsan Nam som fikk 34 av 76 representanter. De øvrige fordelte seg slik: Det mongolske folkepartiet – Mongol Ardyn Nam (26), Rettferdighetskoalisjonen – Mongol Ardiin Khuvsgalt Nam, MPRP (11), Uavhengige (3), Sivil vilje / Grønt parti – Irgenii Zorig-Nogoon Nam (2).

Parlamentsvalget 29. juni 2016

Medlemmene av Statens Store Khural (parlamentet) blir valgt på to måter: 48 av dem velges i enkeltmannskretser (den kandidaten som får flest stemmer i kretsen blir representant), og de øvrige 28 fra hele landet med proporsjonal representasjon. I enkeltmannskretser må den vinnende kandidaten få minst 28% av gyldige stemmer for å bli valgt; hvis ikke, må et suppleringsvalg avholdes. Blant de 28 fra hele landet må den valgte kandidaten få minst 5% av avgitte stemmer. Og valgdeltakelsen må være minst 50% i en valgkrets for at resultatet skal være gyldig.

I fjorårets parlamentsvalg gjorde Det mongolske folkepartiet Mongol Ardyn Nam et brakvalg og fikk hele 65 av 76 representanter i Den store Khural. Valgets store taper ble Det demokratiske partiet Ardchilsan Nam som mistet 75% av sine plasser og nå bare har 9 parlamentsmedlemmer. Det mongolske folkets revolusjonære parti har et parlamentsmedlem, og en er uavhengig representant.

Presidentvalget 2017

26. juni 2017 skal det avholdes valg på ny president i Mongolia. Landets sittende president er Tsakhiagijn Elbegdorj fra Det demokratiske partiet som ble gjenvalgt i 2013, og som nå ikke kan stille påny. Det er kun partier som er representert i landets nasjonalforsamling Den store Khural som kan stille kandidater ved presidentvalget. Og til årets valg har tre av partiene gjort det.

I fjorårets parlamentsvalg gjorde Det mongolske folkepartiet Mongol Ardyn Nam et brakvalg og har nå hele 65 av 76 representanter i Den store Khural. Deres kandidat til presidentvervet er M. Enkhbold, som i dag er ordfører i nasjonalforsamlingen (tilsvarende vår stortingspresident). M. Enkhbold har tidigere bl. a. vært borgermester i Ulaanbaatar (1999-2005) og statsminister i en kort periode (2005-2006).

Det demokratiske partiet Ardchilsan Nam var fjorårets store taper i parlamentsvalget. De har nå innstilt Kh. Battulga som kandidat til presidentvervet. Kh. Battulga er utdannet som kunstmaler, har hatt ledende innenfor næringslivet, og tidligere vært statsråd for veier, transport, bygg og byutvikling (2008-2012). 

Det mongolske revolusjonære folkepartiet har bare én representant i Den store Khural. Partiet har nominert N. Enkhbayar som sin kandidat. Han er den første personen i Mongolia som tidligere har hatt de tre øverste stillingene i landet – statsminister (2000-2004), ordfører i parlamentet (2004-2005), og president (2005-2009).